Certifikace

Registrace SRS
Jsem registrována a evidována Státní rostlinolékařskou správou.
Registrace SRS k nahlédnutí

Osvědčení
Jsem držitelem osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele živnostenským úřadem.
Osvědčení k nahlédnutí

Registrace ÚKZÚZ
Jsem registrována a evidována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pro výrobu a uvádění do oběhu rostlinné komodity v České republice.
Registrační číslo: 8268
Registrace ÚKZÚZ k nahlédnutí